De kudde


Een klein deeltje van de kudde - hier op de foto een Vlaams Kuddeschaap en enkele Mergelland jaarlingen. - © Hanke Karreman

Landschapsbeheer Z-Vl  werkt samen met een particuliere – niet-gesubsidieerde – kudde in eigendom van Hanke Karreman.
De inzetbare kudde telt ongeveer 160 ooien (bij aanvang lammerseizoen 2014) die geselecteerd zijn op zelfredzaamheid en kuddegedrag. Ze kunnen probleemloos balanceren tussen voedselarme gronden, cultuurrijke gronden en alles daar tussenin. Het type schapen waar naar gestreefd wordt, heeft een ruime pensinhoud en kan naargelang de vegetatie en de beheerdoelstellingen 0,7ha tot 2,6ha per dag begrazen.
De beheerdoelstellingen kunnen gerasterde en/of gescheperde (herderen) begrazing zijn.


Een van de eigen Mergellander rammen van de kudde. - © Hanke Karreman


Om de genetische diversiteit te behouden, vindt men in de kudde kenmerken terug van Mergellander, Vlaams Kuddeschaap en heideschapen (oude landrassen). Sinds kort wordt er samengewerkt met het O.M.S.Oos Mergelland Sjaop oftewel de rasvereniging van het Mergelland Schaap – en recent werd een gedeelte van de kudde opgenomen in het stamboek voor de Mergellander. Dit past prima in onze toekomstvisie.

Een Mergellander ooi op zoek naar gras onder de sneeuwlaag. - © Hanke Karreman

Een van de Mergellander rammen. - © Hanke Karreman


In deze toekomstvisie (lees: fokbeleid) streven we ernaar om begrazingskenmerken van een goed landras en “type” in te kruisen om bloedlijnen zo gespreid mogelijk te houden, tegen het insluipen van cultuurziektes enerzijds en voor de instandhouding van goede kudde-eigenschappen anderzijds.

Ooi Vlaams Kuddeschaap met haar lam, kruising VKS x Mergellander. - © Hanke Karreman


Jaarlijks draaien we een lammerseizoen ter vervanging van de oudere ooien en om de kudde uit te breiden. De ramlammeren worden, na een strenge selectie, grotendeels verkocht.

Mergellander lam. - © Hanke Karreman

Mergellander lam. - © Hanke Karreman