Takenpakket

Natuur- en terreinbeheer door middel van gestuurde begrazing met schapen (met herder en/of met verplaatsbare rasters) volgens een afgesproken beheerdoel en begrazingsplan.
Concreet bestaat het terreinonderhoud uit aanpak van ongewenste soorten - zoals Distel, Brandnetel, Grote Berenklauw, Braambes, Amerikaanse Vogelkers e.a. - en het tegengaan van vergrassing door middel van verschraling. Afhankelijk van de gevraagde beheerdoelstellingen en ontwikkeling maken wij een begrazingsplan op in tijd (aantal graasdagen) en in ruimte (te begrazen oppervlakte).

Bij gescheperde begrazing is een overnachtingsperk (‘wachtweide’) noodzakelijk dat veelal wordt afgezet met flexinetten.
We voorzien het juiste aantal dieren en de dagelijkse verzorging van de kudde om de doelstellingen te realiseren. Waar nodig kunnen er extra kleine beheerwerken gebeuren bij gerichte bestrijding.

Een van de dijken in beheer, vooraan vóór en achteraan nà begrazing door de kudde. - © Hanke Karreman
Een perceel kort gegraasd door middel van stootbegrazing. - © Hanke Karreman
Bestrijding van Brandnetel. - © Hanke Karreman
Bestrijding van Grote Berenklauw.
Aanpak van opslag - in dit geval Amerikaanse Vogelkers.
Gerasterde bestrijding van Distel op de dijken.
Bestrijding van Distel op de dijken - rechts vóór en links nà de begrazing.
Begrazing in het Turpbos te Hoofdplaat. - © Hanke Karreman

Bekappen en scheren van kleine koppels schapen.In dienst van toerisme en evenementen biedt Landschapsbeheer Z-Vl een koppel schapen met herder (en hond) dat zich tussen/doorheen de bezoekers begeeft als trefzekere publiekstrekker.
Tussen tenten en publiek met schapen en Border Collie op een opendeurdag. - © Frans Emmerechts

Educatie door middel van workshops allerlei. Kijk op de pagina ‘Activiteiten’ voor voorbije en/of toekomstige workshops of cursussen.

De opdrachtgevers zijn zowel terreinbeherende organisaties als particulieren. Alle werkzaamheden verlopen in afspraak en overleg.